สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ผู้บริหาร SPI (เครือสหพัฒน์) แสดงวิสัยทัศน์ การทำธุรกิจ และ อยู่ร่วมกับชุมชน ต้องนึกถึงคนพื้นที่เป็นสำคัญ


“วิชัย กุลสมภพ” ผู้บริหาร SPI (เครือสหพัฒน์)
แสดงวิสัยทัศน์ การทำธุรกิจ และ อยู่ร่วมกับชุมชน
ต้องนึกถึงคนพื้นที่เป็นสำคัญ โครงการที่ดีถึงจะยั่งยืนและ ต้องทำเพื่อคนไทยอย่างแท้จริง..

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI ได้รับเชิญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Rising Opportunities in Regional Thailand”ในงาน Thailand Focus 2019 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 

โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน รวมถึงนโยบายที่สำคัญและยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของภาครัฐ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศทั่วโลก ในปี 2562 มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1,186 คน โดยเป็นผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วม 330 คน แบ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ 127 คน (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายใต้การจัดการ 2.6 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ) และผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 203 คน และมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับผู้ลงทุนสถาบัน 106 บริษัท 

โดยในหัวข้อ “Rising Opportunities in Regional Thailand” นั้น นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างสวนอุตสาหกรรม ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เครือสหพัฒน์จึงมีประสบการณ์การทำธุรกิจและอยู่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่นี้เป็นเวลานานกว่า 45 ปี สำหรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ที่รัฐบาลได้ร่วมพัฒนาขึ้นมาจะมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาและชลบุรีเป็นอย่างมาก โดยในอนาคตหากแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วคาดว่าจะเป็นการปลดล็อคศักยภาพหลายๆ อย่างในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคหลายโครงการที่มีภาคเอกชนได้เข้าร่วมก็จะเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนรวมถึงสร้างประโยชน์ต่อคนไทยในระยะยาว 

“นึกถึงคนพื้นที่เป็นสำคัญ โครงการที่ดี จึงจะยั่งยืน การคำนึงถึงความมีส่วนร่วมของท้องถิ่นอย่างใส่ใจ ประโยชน์นั้นจึงจะยืนยาว เพื่อคนไทยอย่างแท้จริง” นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงงาน EEC” 

ทั้งนี้ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI เป็น บริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการผลิต จำหน่ายและให้บริการด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดย SPI มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ และการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ปัจจุบันมีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมด 4 แห่ง และหนึ่งในนั้นได้แก่ สวนอุตสาหกรรมศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 1,800 ไร่ โดยขณะนี้กำลังมุ่งพัฒนาสู่ Smart Industrial Park เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค