สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้ว คลังน้ำมันศรีราชา คืบหน้ากว่า 90% แล้ว


โครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้ว คลังน้ำมันศรีราชา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ทั้งบนบกและในทะเล คืบหน้ากว่า 90% แล้ว โดยเหลือเพียงการทดสอบระบบการควบคุมเท่านั้น คาดต้นปี 63 พร้อมเปิดดำเนินการ
วันนี้ (20 ก.ย.62) ที่คลังน้ำมันศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับผู้แทนชุมชน ผู้แทนกลุ่มประมง และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อมาร่วมติดตามตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการก่อสร้างโครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้ว ณ คลังน้ำมันศรีราชา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้ว คลังน้ำมันศรีราชานั้น อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด ซึ่งทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน และมีการเชิญตัวแทนจากชุมชน กลุ่มประมง และเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมในการติดตามตรวจสอบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน ซึ่งที่ผ่านมาข้อเสนอแนะต่างๆ ทางบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอแนะพร้อมนำไปปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทำให้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างไร
น.ส.นวลจันทร์ เอี่ยมประพันธ์ พนักงานบริหารสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิศวกรรมสถานีบริการ บริษัท ปตท.และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงโครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้ว คลังน้ำมันศรีราชา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินงานบนบกและงานใต้ทะเลนั้น ขณะนี้มีความก้าวหน้ากว่า 90 %แล้ว โดยเหลือเพียงการทดสอบระบบการควบคุมอัตโนมัติป้องกันท่อรั่วเท่านั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดดำเนินการได้ภายในต้นปี 2563 นี้
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค