สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชมรมกตัญญูบูรพา 14 คลับ จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


ตามนโยบายของกองทัพบก ได้มีโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในระดับอุดมศึกษา มณฑลทหารบกที่ 14 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “ชมรมกตัญญูบูรพา 14 คลับ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ ต่อครูอาจารย์ สถานศึกษา ชาติบ้านเมือง และสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงาน และนิสิต นักศึกษาในชมรมด้วยกันเอง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนของชาติได้มีการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรม
ชมรมกตัญญูบูรพา 14 คลับ จึงได้จัดกิจกรรม “พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 19.00 น. ณ อุโบสถ วัดเก่าโบราณ ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อแสดงความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีพันเอก อนุ รามจันทร์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 14 เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค