สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ที่สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ชาวขุมชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมแรงร่วมใจกันทำกันพัฒนาทำความสะอาดซึ่งได้มีการแจกจ่ายอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไปร่วมทำความสะอาดบริเวณ สถานที่ราชการ  ชุมชนทุกชุมชน และโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลเพื่อพัฒนาทำความสะอาดภายในเขตเทศบาลให้มีภูมิทัศน์สะอาดตาและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพร้อมเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค