สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลลงทะเล


วันนี้ ( 4 มิ.ย.62)  ที่คลังน้ำมันศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล หกลงทะเล ทั้งนี้ฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ได้มีการฝึกซ้อม การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลหกล้มลงทะเลประจำปี 2562 บริเวณท่าเทียบเรือหมายเลข 1 – 7 เพื่อเป็นการทดสอบ ความพร้อม ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ให้มีความพร้อมในการระงับเหตุ มีความพร้อมในการติดต่อประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน ให้ทางชุมชนได้เห็นว่าทางบริษัทฯ  มีความพร้อมในด้านบุคลากร มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ หากเกิดเหตุขึ้นจริง สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที 

สำหรับในวันนี้มีการจำลองสถานการณ์คือ ทางบริษัท ปตท.ได้มีการขนถ่ายน้ำมันดิบ และเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลลงทะเล โดยทางเจ้าหน้าที่จะได้นำบูม มาล้อมน้ำมัน เพื่อไม่ให้น้ำมันแพร่กระจายออกไป และมีการเก็บกู้ โดยใช้อุปกรณ์ในการดูดน้ำมันขึ้นมาจากทะเล ในกรณีน้ำมันบางส่วนที่ไม่สามารถดูดขึ้นมาได้ ก็จำเป็นต้องขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า เพื่อนำสารเคมีไปฉีดล้างน้ำมันเพื่อให้ตกตะกอน ลงสู่ทะเล ซึ่งสารเคมีดังกล่าว เป็นสารเคมีที่ใช้ทั่วโลก ไม่มีมลพิษ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ข้างเคียงเข้าร่วม อาทิเช่น คลังน้ำมันเอสโซ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด มหาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากการท่าเรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร มีชุมชนโดยรอบเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วย