สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่


วันนี้ (31 พ.ค.62) ที่ชั้นใต้ดิน อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายแพทย์ธเนศ จัดวัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ รณรงค์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยปีนี้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ออกคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่  31 พฤษภาคม 2562 ว่า บุหรี่เผาปอด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงโรคที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคเส้นเลือดหัวใจตีบจะทำให้เสียชีวิตเร็วที่สุดเพราะหัวใจวาย ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่ามีปัญหาเส้นเลือดหัวใจ หรือไม่มีอาการเตือนมาก่อน ผู้ที่เสียชีวิตจากหัวใจวายก่อนอายุ 50-60 ปี ส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ และโรคเส้นเลือดสมองตีบตัน ส่วนใหญ่เป็นกะทันหันและตายช้า จากอัมพาต ผู้ป่วยจะทรมาน และเป็นภาระต่อครอบครัว ทั้งในการดูแลและค่าใช้จ่าย เพื่อให้สอดรับกับประเด็นของการรณรงค์ดังกล่าว 

โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสภาชาดไทย รวมทั้งยังเป็นองค์กรการกุศลด้านมนุษยธรรม ที่มีหน้าที่หลัก และรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ “รณรงค์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่” โดยกิจกรรมที่ทางคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดขึ้น มีดังนี้ จัดนิทรรศการ บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิดข้อมูลต้องรู้ ผลกระทบของควันบุหรี่ต่อ ตาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่ และสมรรถนะร่างกายกับการสูบบุหรี่ เป็นต้น โดยหลังพิธีเปิดได้มีการมอบรางวัลให้กับบุคคลากรของทางโรงพยาบาลจำนวน 3 คน ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค