สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ เปิดบ้านรับชุมชนรอบโรงกลั่น หลังเตรียมโครงการซ่อมบำรุงใหญ่


กลุ่มไทยออยล์ เปิดบ้าน รับ10 ชุมชนรอบโรงกลั่น ทำความเข้าใจหลังมีโครงการซ่อมบำรุงใหญ่ เพื่อตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของหน่วยผลิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานด้วยความปลอดภัย 

นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ทางกลุ่มไทยออยล์มีโครงการที่จะซ่อมบำรุงใหญ่ โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการทุก 6 ปี เพื่อตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของหน่วยผลิต หากพบว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์มีแนวโน้มที่จะผิดปกติหรือครบอายุการใช้งาน บริษัทฯ จะเข้าสู่กระบวนการซ่อมหรือเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานด้วยความปลอดภัย 

โดยในปี 2562 นี้ ได้กำหนดการซ่อมบำรุงใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด และ  จะอยู่ระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน – ปลายกรกฎาคม 62 ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โครงการซ่อมบำรุงใหญ่ในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อชุมชน และผู้ประกอบการข้างเคียง ทางกลุ่มไทยออยล์จึงได้มีการมาตรการในการป้องกันปัญหาที่อาจจะขึ้นได้ในระหว่างดำเนินการ ใน 3 ขั้นตอน หลัก คือ 1. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการซ่อมบำรุง คือ ปัญหาด้านการคมนาคม ซึ่งกลุ่มไทยออยล์ได้จัดให้มี รปภ.ควบคุมความเร็ว เสียง และหาพื้นที่จอดรถให้ผู้รับเหมา  

ปัญหากลิ่นก็ได้มีการจัดเตรียมสารควบคุมกลิ่น และอุปกรณ์กรอง รวมถึงปัญหาด้านความมั่นคง เนื่องจากมีผู้รับเหมาอื่นๆ เข้ามาในพื้นที่ ทางกลุ่มไทยออยล์ได้มีการวางแผนรองรับปัญหาทุกอย่างไว้อย่างรอบครอบทุกด้าน  2.ขั้นตอนการดำเนินการระหว่างซ่อมบำรุง 3.ขั้นตอนการเริ่มเดินระบบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ อาจจะมีเรื่องของปัญหากลิ่นและเสียงจากการเดินระบบ ซึ่งเรามีการควบคุมกระบวนการผลิต และกำหนดเวลาการเดินระบบเพื่อไม่ให้รบกวนชุมชน 

ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบกลุ่มไทยออยล์ ให้รับรู้ถึงโครงการและมาตรการป้องกันกันต่างๆ ที่วางแผนไว้ ให้ประชาชนโดยรอบกลุ่มไทยออยล์รับทราบ โดยเมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ ผ่านมา ทางกลุ่มไทยออยล์ จึงได้เปิดบ้านรับ10 ชุมชนรอบโรงกลั่น เพื่อบอกเล่าและให้ซักถามปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน พร้อมกันนี้ ยังได้ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย พร้อมทั้งมีช่องทางรับเรื่องต่างๆ ผ่านแผนกบริหารงานชุมชน เพื่อรับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น