สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เมืองพัทยา ร่วมกับ กรมทางหลวงสะพานลอยเพื่อคนพิการ


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานลอยข้ามทางลอดพัทยากลาง บริเวณหน้ามูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ณ บริเวณทางลอดพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ให้การตอนรับ
ตามที่กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการก่อสร้างทางลอดพัทยากลางและเปิดใช้งานเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด เพื่อความปลอดภัย บริเวณทางแยกถนนพัทยากลา เพื่อเพิ่มศักยภาพของเมืองพัทยา ส่งผลให้เกิดความสะดวกปลอดภัยแกนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นอกจากนี้ กรมทางหลวงชนบท ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตได้สะดวกมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ได้จัดสรรงบประมาณ 14.581 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางลอดพัทยากลางบริเวณหน้ามูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อให้ผู้พิการไดรับความสะดวกสยายในการใช้งานสะพานลอยดังกล่าว
สำหรับสะพานลอยเพื่อผู้พิการ ผู้สูงอายุ และนักเรียน เป็นแบบโครงเหล็กถัก ความยาว 42.78 เมตร กว้าง 2.80 เมตร พื้นทางเดินปูกระเบื้องแกรนิตโต้ รวมบันไดสแตนเลส และติดตั้งรางตาข่ายเหล็กกันตก หลังคาแผ่นเหลือกเคลือบชนิด ALUMINIZED พร้อมติดตั้งรางน้ำสแตนเลส พร้อมลิฟท์แก้วแบบโปร่งแสง เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถเห็นผู้พิการผู้สูงอายุ และนักเรียน  ขณะใช้ลิฟท์ เป็นการเพิ่มความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีแผงปุ่มกดสำหรับผู้พิการ อักษรเบรลล์ ปุ่มกดกระดิ่ง ปุ่มกดโทรศัพท์ช่วยเหลือ กล้อง CCTV เพื่อส่งสัญญาณถึงอาคารควบคุมพัทยากลางในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งติดตั้งไซเรนหน้าลิฟท์ทั้งสองชั้น ติดตั้งระบบ UPS สำรองไฟ หากเกิดไฟฟ้าดับ ลิฟท์จะเลื่อนลงมาชั้นล่างเพื่อเปิดประตูให้คนออกจากลิฟท์ได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย ปัจจุบันสะพานลอยฯ ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการแล้ว
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานลอยข้ามทางลอดพัทยากลาง บริเวณหน้ามูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรีว่า จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ที่กำหนดให้ทุกคนต้องสามารถเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่งอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กนั้น กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงาน พิจารณาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว เช่นเดียวกับกรมทางหลวงชนบท ที่ได้จัดสรรงบประมาณ 14.58 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางลอดพัทยากลางบริเวณหน้ามูลนิธิพระมหาไถ่ ที่ได้เปิดใช้งานไปแล้วเมื่อ ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้พิการได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานสะพานลอยดังกล่าว พร้อมสิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้พิการ ซึ่งผู้พิการที่ข้ามไปทำธุระฝั่งตรงข้าม หรือมาที่มูลนิธิพระมหาไถ่ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างรถโดยสารในการข้ามฝั่งเหมือนแต่เดิม สำหรับสะพานลอยที่มีลิฟท์ดังกล่าวนั้น ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วย