สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2562


ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบรี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวโดยมี นายสัมพันธ์ วิวัฒน์วานิชประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบางพระกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์

ในการจัดโครงการดังกล่าวทางศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรง คนในครอบครัวและชุมชนในการจัดโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวทางการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสเด็กเยาวชนและสตรีรวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือแก่กลุ่มเป้าหมายในการป้องกันเฝ้าระวังความรุนแรงในพื้นที่และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความอบอุ่นในครอบครัวโดยมี ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา รองประธานอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้