สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับจิตอาสาและพันธมิตรเข้าตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้สถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียน รอบโรงกลั่นภายใต้โครงการหมอไฟฟ้า


สืบเนื่องจากเมื่อปี 2559 ทางกลุ่มไทยออยล์ได้เข้าร่วมโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) ร่วมกับกลุ่ม ปตท. และอีก 11 บริษัท ในการพัฒนาโรงเรียน 2,025 โรงเรียน ทั่วประเทศ 

โดยกลุ่มไทยออยล์ รับผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนทราย โรงเรียนวัดสนามจันทร์ โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนบ้านหนองขยาด โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง และโรงเรียนบ้านหนองข่า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และใน ปี 2561- 2562 ซึ่งเป็นโครงการระยะที่ 2 ทางกลุ่มไทยออยล์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 4 โรงเรียน ที่อยู่รอบสถานประกอบการกลุ่มไทยออยล์ ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม โรงเรียนวัดมโนรม โรงเรียนบ้านชากยายจีน และโรงเรียนวัดแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยทางกลุ่มไทยออยล์ จะต้องทำหน้าที่เป็น School Partner โดยใช้งบประมาณโรงเรียนละ 300,000 บาท 

นายวรียุทธ เกิดมะเริง หน่วยซ่อมบำรุงแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พนักงานจิตอาสาของโครงการหมอไฟฟ้า เล่าให้ฟังว่า จากการเข้าสำรวจโรงเรียนก่อนเข้าดำเนินการภายใต้โครงการหมอไฟฟ้า ทำให้ทราบว่าโรงเรียนเกือบทั้งหมดที่เข้าโครงการมีลักษณะอาคารเป็นไม้ และมีอายุการใช้งานมานานหลายสิบปี ทำให้เกิดปัญหาไฟไหม้ ไฟดูด และไฟรั่วอยู่บ่อยครั้ง พวกเราพนักงานจิตอาสา ขององค์กรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ความชำนาญ จึงได้เข้ามาดำเนินการปรับปรุงและปรับเปลี่ยน ระบบไฟฟ้าโดยที่ผ่านมาได้เข้าดำเนินการโรงเรียนที่อยู่รอบโรงกลั่นฯ มาแล้ว 3 แห่ง ตั้งแต่ปี 61 ต่อเนื่อง ปี 62 

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 30-31 มีนาคมที่ผ่านมาได้เข้าไปดำเนินโครงการหมอไฟฟ้า ที่โรงเรียนวันมโนรม ซึ่งเป็นโรงเรียนสุดท้ายของโครงการในระยะที่ 2 โดยได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัย ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด และปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างตามทางเดินอาคารและภายในห้องเรียน รวมทั้งรณรงค์การประหยัดพลังงานด้วยการใช้หลอดไฟฟ้า LED โดยใช้งบประมาณ 300,000 บาท 

ด้าน นายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า คณะครูโรงเรียนวัดมโนรม ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับคณะพนักงานจิตอาสาวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่วันนี้ได้นำโครงการ Light for a better life หมอไฟฟ้า เข้ามาสู่โรงเรียนวัดมโนรม เพื่อดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีคุณภาพด้านความปลอดภัยต่อ ครู บุคลากร และนักเรียนมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากโรงเรียนของเราเปิดใช้มางานเป็นเวลานาน ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งาน และไม่มีความปลอดภัยต่อครู บุคลากรและนักเรียนเท่าที่ควร ซึ่งไฟฟ้าถือเป็นพลังงานสำคัญที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ถือเป็นปัจจัยแวดล้อมสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูและนักเรียน จึงขอขอบคุณทางบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนนำโครงการหมอไฟฟ้าสู่โรงเรียนวัดมโรม ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายอันเกิดจากไฟฟ้า ป้องกันการเกิดไฟไหม้อันเป็นผลมาจากระบบไฟฟ้า ตลอดจนการให้คำแนะนำด้านการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในองค์กรเป็นอย่างดี