สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ไทยออยล์ ร่วมอนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ สืบสาน วิถีชุมชน จัดกิจกรรม กินข้าวด้วยกัน ในวันสงกรานต์ ให้กับ 10 ชุมชนรอบโรงกลั่นฯ ปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์ ปี 62


ที่ศูนย์การเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน นายสาวิตร จิตประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน ร่วมงาน “กินข้าวด้วยกัน ในวันสงกรานต์” และชาวบ้าน 10 ชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน
นายสาวิตร จิตประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า การจัดงานสงกรานต์ รอบโรงกลั่นฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ภายใต้กิจกรรม “กินข้าวด้วยกัน ในวันสงกรานต์” เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวิถีชุมชน อบอุ่นทั้งครอบครัว โดยแต่ละชุมชนได้นำข้าวปลาอาหารมาร่วมรับประทานด้วยกัน พร้อมทั้งมีการรดน้ำดำหัวผู้นำชุมชน และผู้สูงอายุ ซึ่งการจัดกิจกรรมการดังกล่าวทางไทยออยล์ได้ดำเนินการ ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5 แล้ว ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นมรดกไทยอีกสิ่งหนึ่งที่สืบทอดต่อกันมาอย่างเหนียวแน่น และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่เทศบาลนครแหลมฉบัง จะจัดงานเทศกาลสงกรานต์ขึ้นก่อน ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล จากนั้นชุมชนต่างๆ จะจัดงานสงกรานต์ขึ้นภายในชุมชนของตนเองทยอยกันไปโดยไม่ซ้ำซ้อนกันในชุมชนใหญ่ๆ ซึ่งพื้นที่กว้างมากจะมีการจัดงานสงกรานต์ย่อย ออกไปตามจุดต่างๆ ของแต่ละชุมชน
ทั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์โดยแผนกบริหารงานชุมชน ถือเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งในการร่วมกับพี่น้องชุมชน ที่ช่วยกันรักษา และอนุรักษ์มรดกไทยนี้ไว้ด้วยความเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าอนาคตวิถีความเปลี่ยนแปลงของสังคมไร้พรมแดนจะมีอิทธิพลอย่างไร โดยไทยออยล์ จะร่วมกันทำให้มรดกไทยของพื้นที่แหลมฉบังนี้ยังสืบทอดต่อไปชั่วลูกหลาน และรับสิ่งใหม่ๆ จากการเปลี่ยนแปลงของวิถีสังคมไร้พรมแดนมาประยุกต์ใช้อย่างรู้เท่าทัน และเป็นประโยชน์ต่อ พื้นที่อย่างแท้จริง


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค