สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เกษตรจังหวัดชลบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา


วันนี้ (26 ก.พ.62) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา, นายอาคม พันธ์เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, ดร.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบบอน, ผู้นำท้องถิ่น, กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอศรีราชา โดยมี นายจำลอง พุฒซ้อน เกษตรจังหวัดชลบุรี คอยให้การต้อนรับ ที่โรงเรียนบ้านหุบบอน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์
นายจำลอง พุฒซ้อน เกษตรจังหวัดชลบุรี ในนามของคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภูมิภาคได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือในการให้บริการและเผยแพร่ความรู้วิชาการทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร ตลอดจนแก้ไขปัญหาทางการเกษตรในพื้นที่ที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร โดยกำหนดจัดปีละ 4 ครั้ง
จังหวัดชลบุรีโดยคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ได้กำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านหุบบอน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในวันนี้มีกิจกรรมที่นำมาให้บริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย คลินิกดิน, คลินิกพืช, คลินิกปศุสัตว์, คลินิกประมง, คลินิกบัญชี, คลินิกชลประทาน, คลินิกสหกรณ์, คลินิกกฎหมาย และคลินิกอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับจังหวัดและอำเภอ คาดว่าจะมีเกษตรกรมาเข้าร่วมรับบริการไม่น้อยกว่า 300 คน
การจัดงานครั้งนี้ได้รับการร่วมมือและสนับสนุนการจากอำเภอศรีราชา ,เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ,ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนบ้านหุบบอน ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอศรีราชาอย่างดียิ่ง

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค