สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นครแหลมฉบังร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2561 พร้อมไฮไลท์แข่งทำอาหาร


ที่บริเวณแปลงนาสาธิต ชุมชนหนองคล้า ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายธานี เกียรติพิพัฒธนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานราชการ เทศบาลนครแหลมฉบัง ตัวแทนจากภาคเอกชน นักเรียนโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมด้านอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชนให้ยั่งยืน โดยเฉพาะด้านกสิกรรมที่อยู่คู่กับชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังมาอย่างยาวนาน การลงแขกเกี่ยวข้าวนั้นเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนในชุมชนที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคี และให้เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของข้าวทุกเมล็ด และความยากลำบากของชาวนากว่าจะได้เมล็ดข้าวมาให้ทุกคนได้รับประทานกัน 

นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้ร่วมกับกลุ่มผู้ปลูกข้าว และผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังได้เห็นความสำคัญ คุณค่าของข้าว และชาวนาไทย จึงได้จัดงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในสังคมซึ่งห่างไกลจากวิถีชีวิต และสังคมชาวนาได้รับรู้ถึงความยากลำบากในการปลูกข้าว ให้เกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าชาวนา วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งเรียนรู้เมื่อได้มาฝึกปฏิบัติจริง ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว รวมทั้งการแปรรูปทุกขั้นตอน 

นอกจากนี้ ภายในงานลงแขกเกี่ยวข้าว ทางเทศบาลนครแหลมฉบัง ยังจัดให้ทางผู้เข้าร่วมงาน ตั้งทีมทำอาหาร จำนวน 5 ทีม โดยจับฉลากเมนูอาหาร ก่อนจะเข้าไปหาวัตถุดิบภายในแปลงนาสาธิต เพื่อนำมาประกอบให้ทางผู้ที่เข้าร่วมงานรับประทานกัน อาทิเช่น เมนูฉู่ฉี่ปลาดุก น้ำพริกกะปิ แกงส้มปลาหมอมะละกอ แกงป่าปลาดุก และแกงส้มปลาช่อนผักรวม ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค