สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ไทย-สวีเดน เปิดสถานีดาวเทียมขนาดใหญ่ ที่ศูนย์จิสด้า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมเดินหน้าผลักดันธุรกิจอวกาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพราะมั่นใจในศักยภาพของไทย


วันนี้ (23 พ.ย.61) ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท Swedish Space Corporation (SSC) รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลประเทศสวีเดน ร่วมพิธีเปิดสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียมของ SSC ในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Leif Osterbo ประธานกรรมการบริหาร Satellite Management Service, Mr. Alf Oskog รองประธานกรรมการบริหาร region APAC จากบริษัท SSC Swedish Space Corporation และ Mr. Par Skanberg เลขานุการเอกสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงานในครั้งนี้
ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการลงทุนด้านธุรกิจอวกาศของบริษัทต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลสวีเดนและบริษัท SSC ต่อนโยบายและศักยภาพด้านอวกาศของไทยในพื้นที่ EEC เพื่อหวังจะให้พื้นที่ EEC เป็นฐานสำคัญในการขยายธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวกับอวกาศ นอกจากนั้น ยังเป็นจุดศูนย์รวมในการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมอวกาศในภูมิภาค อาทิ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ อีกทั้ง ยังช่วยผลักดันให้ไทยเข้าสู่ Global value chain ด้านอวกาศอย่างเป็นรูปธรรม
ดร.อานนท์ กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งบริษัท SSC ได้ใช้ดาวเทียมของสวีเดนเพื่อให้บริการติดตามยืนยันตำแหน่งของดาวเทียมค้างฟ้าที่อยู่ในห้วงอวกาศในซีกโลกภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกรวมถึงการให้บริการกับดาวเทียมนำทางของญี่ปุ่น (QZSS) จนมาถึงปัจจุบัน ด้วยศักยภาพด้านอวกาศของไทยได้ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกมากขึ้น และความเหมาะสมทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง บุคลากร ที่สำคัญได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลไทยทำให้ทางรัฐบาลประเทศสวีเดนและบริษัท SSC ตัดสินใจลงทุนตั้งสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดใหญ่ในพื้นที่ของจิสด้า เพื่อดำเนินธุรกิจบริการถ่ายภาพและข้อมูลจากดาวเทียมแก่ประเทศในภูมิภาคนี้ โดยให้จิสด้าเป็นผู้ควบคุมและดูแลสถานีดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 800 ล้านบาทภายใน 20 ปีนี้
ด้าน Mr. Leif Osterbo ประธานกรรมการบริหาร Satellite Management Service กล่าวว่า การร่วมมือในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียของ SSC ในการติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม เนื่องจากทาง SSC มีผู้ใช้บริการข้อมูลดาวเทียมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการขยายพื้นที่รับสัญญาณดาวเทียมไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก อีกทั้งประเทศไทยได้เคยมีความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดาวเทียมกับทาง SSC อยู่แล้วจึงทำให้ทาง SSC เห็นถึงศักยภาพด้านอวกาศและร่วมมือกันจัดตั้งสถานีดาวเทียมดังกล่าว
“ทาง SSC มีความยินดีที่ได้จัดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียมบนพื้นที่อุทยารังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อขยายขอบเขตการรับสัญญาณดาวเทียมไปทั่วโลก แต่เพื่อที่จะได้ร่วมมือกันสร้างความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม และการบริการที่เกี่ยวกับอวกาศเพื่อที่จะพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมต่อไปในอนาคต” Mr. Leif Osterbo กล่าว