สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ผู้ใหญ่บ้านใช้เวลาว่างจากการทำหน้าที่ผู้นำหมู่บ้านปลูกข้าวปลอดสารพิษไวกินเองและนำมาจำหน่ายให้กับคนในชุมชนหนองแขวะในราคาย่อมเยา หวังเป็นแหล่งเรียนรู้คู่กับชุมชน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้


ที่แปลงไร่นาผสมผสานของนายสมาน กังจุ้ย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา นำคณะกิ่งกาชาด ลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับ นายสมาน กังจุ้ย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างมีความสุข สนุกสนาน สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
โดยนายสมาน กล่าวว่า ได้ทดลองปรับปรุงที่ดินว่างเปล่าของตนเองที่มีอยู่ 3 ไร่ แบ่งทำไร่นาผสมผสาน ขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เอง ปลูกพืชผักผลไม้ กล้วย มะม่วง และแบ่งพื้นที่เหลือทำแปลงนา 4 แปลง โดยนำข้าวพันธุ์พระราชทานมาปลูกในนาข้าว 2 แปลง ข้าวหอมมะลิ 2 แปลง เริ่มลงมือเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา จนมาถึงวันนี้ข้าวสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ซึ่งที่มาทดลองทำนาข้าวเพราะต้องการทำไว้กินเอง และเป็นข้าวที่ปลอดสารพิษ 100 เปอร์เซ็นต์ หากมีมากพอก็จะนำไปแบ่งสีขายให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านและในชุมชน ในราคาย่อมเยาไม่หวังรวย และที่สำคัญคืออยากให้พี่น้องประชาชน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชุมชนเมืองอย่างบ้านหนองแขวะ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดี
นายสมาน ยังกล่าวอีกว่า ได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาปรับใช้นานแล้ว ทำให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้นำความรู้ที่มีเปิดสอนให้แก่ชาวบ้านที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ และนำไปปรับใช้จนเกิดผลสำเร็จ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ระดับหนึ่ง เพราะสังคมบ้านเมืองในทุกวันนี้ เจริญเติบโตพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตของคนภายในสังคมก็เปลี่ยนไป บางคนในสังคมลืมวิถีชีวิตแบบครั้งในอดีตไปจนเกือบหมดสิ้น ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการทำเกษตรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค