สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา กับอีกหนึ่งความภูมิใจ รางวัลโล่เกียรติคุณ “Be All to All ”


ความภาคภูมิใจในรางวัลโล่เกียรติคุณศิษย์คอนแวนต์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น หรือ “Be All to All ” ซึ่งเป็นรางวัลที่ฝ่ายบริหารคณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตร ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาและทำประโยชน์ในประเทศไทยนานถึง 120 ปี เพิ่งพิจารณามอบให้กับคณะครู ศิษย์เก่าและนักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์เป็นครั้งแรก
ดร.ไข่มุก บอกว่า คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตร มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้และการศึกษาในโรงเรียนที่ลงท้ายด้วยคอนแวนต์ อาทิ เซนต์ปอลคอนแวนต์, เซนโยเซฟคอนแวนต์, ซางตราครู้สคอนแวนต์ ฯลฯ ในประเทศไทยที่มีทั้งสิ้น 22 โรงเรียน ซึ่งการจัดทำสิ่งพิเศษให้กับบุคลากรที่ช่วยเหลืองานของคณะฯ ในครั้งนี้ มีศิษย์เก่าจาก 22 โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับรางวัลเพียง 36 คนเท่านั้น
โดยรางวัล “Be All to All ” มีความแตกต่างจากรางวัลอื่นๆ ที่ ดร.ไข่มุก เคยได้รับตรงที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วย มาแมร์, ซิสเตอร์และอธิการของทุกโรงเรียน จะให้ความสำคัญกับขั้นตอนการพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมในการเข้ารับรางวัลและต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการพิสูจน์จากคนรอบข้าง รวมทั้งได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในชีวิตและการยอมรับจากสังคมแล้วว่า เป็นผู้เสียสละและทุ่มเทชีวิตในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และยังเป็นผู้ที่ทำความดีจนกลายเป็นวิถีชีวิต
“ตั้งแต่คอนแวนต์ตั้งมา 120 ปีในประเทศไทย ไม่เคยมีการให้รางวัลในลักษณะนี้ และครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกจึงทำให้เกิดความภูมิใจมาก เพราะเราเองก็เป็นนักเรียนโรงเรียนเซนปอลคอนแวนต์ และต่อมาก็เป็นศิษย์เก่า เมื่อมีลูกก็พามาเข้าเรียน จากนั้นก็เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูนานกว่า 10 ปี ฉะนั้นเราจึงเห็นเด็กทุกคนเป็นลูก แต่รางวัลที่ได้มีมิติมากกกว่านั้นคือคุณต้องไม่ทำดีแค่เพียงในองค์กร แต่ต้องทำดีกับสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์เหมือนเรา”
และแม้ที่ผ่านมา ดร.ไข่มุก จะเคยได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศที่มีความหลากหลาย อาทิ รางวัลคนดีศรีเมืองชล ที่มอบให้กับผู้ที่ทำความดีใน จ.ชลบุรี, รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร รางวัลระดับประเทศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสังคม ศาสนาและประเทศชาติฯลฯ แต่รางวัลที่ได้รับล่าสุดถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ เนื่องจากศิษย์คอนแวนต์ในช่วง 120 ปีที่ผ่านมา มีผู้คนในหลายชั่วอายุคนที่ส่งผ่านความรักและความดีให้กัน ทำให้ในวันที่ทราบว่าผ่านการพิจารณา น้ำตาแห่งความปิติได้ซึมออกมาโดยไม่รู้ตัว
“จากบทบาทหน้าที่ทั้งการเป็นอาจารย์แม่ของลูกศิษย์ในหลายมหาวิทยาลัย และการเป็นวิทยากรให้กับหลายองค์กร ทำให้มีโอกาสที่จะมอบกำลังใจ สร้างการแบ่งปันและการดูแลผู้คนด้วยความเอื้อเฟื้อ โดยเฉพาะการช่วยเหลือเด็กยากไร้และเด็กผู้กระทำความผิด รวมทั้งสตรี, ผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องได้รับการเยียวยาทางจิตใจทำให้ได้เห็นความยากง่ายในการเข้าไปช่วยเหลือบุคคลแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน”
กล่าวคือเยาวชนที่เคยก้าวพลาดและทำความผิด ต้องการได้รับกำลังใจที่ดีจากบาดแผลทางจิตใจ จึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันในกลุ่มสหวิชาชีพ เพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็งให้กับเยาวชนกลุ่มนี้ ส่วนกลุ่มสตรี คือการสร้างแนวคิดในการลดความรุ่นแรง และกลุ่มผู้สูงอายุ คือการสร้างกำลังใจให้เห็นคุณค่าของตัวเองและสร้างวีธีคิดเรื่องอยู่อย่างไรให้มีความสุข ขณะที่กลุ่มข้าราชการ เน้นการอบรมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม, การคิดดี คิดบวก ส่วนเยาวชนในวัยเรียน เน้นการสร้างเกาะป้องกันห่างไกลยาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ดร.ไข่มุก ยังบอกอีกว่า จากการประเมินผลการทำงานในฐานะวิทยากร พบว่าหลังได้มีการให้ช่องทางติดต่อกับผู้ที่เข้าฟัง มากกว่า 50% จะได้รับการติดต่อกลับเพื่อบอกให้รู้ว่าสิ่งที่พูดและให้แง่คิด ทำให้ผู้ที่ได้ฟังการบรรยายเกิดพลังบวก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถหาความสุขได้ด้วยตัวเอง
โดยแนวคิดที่ได้จากการทำงานเพื่อเยาวชน สังคมและศาสนา ทำให้ในวันนี้ ดร.ไข่มุก มีแนวคิดที่อยากเผยแพร่สู่ท่านผู้อ่านเพื่อสร้างพลังใจในการทำงานเพื่อผู้อื่นคือ
“หากเราทุ่มเทชีวิตในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองโดยไม่สนใจรอบข้าง เราจะเหนื่อยมาก ...หากเราทุ่มเทชีวิตในการแสวงหาอำนาจ เกียรติยศและชื่อเสียง เราจะอ่อนล้าเพราะการแข่งขัน ...แต่หากเราสร้างสมดุลในชีวิตโดยการทำความดีทุกวัน มีความสุขจากการแบ่งปันและเอื้ออาทรคนรอบข้าง เราจะพบเจอความร่มเย็นของชีวิตอย่างแท้จริง ”…..


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค