สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มเซ็นทรัล จัดกิจกรรมCentral Green Project ปลูกป่าชายเลน


นายอนันท์ พรหมดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมCentral Green Project ปลูกป่าชายเลน ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล กำนันตำบลเสม็ด ตำรวจ ทหาร และ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกิจรรมCentral Green Project ปลูกป่าชายเลน โดยนำต้นโกงกาง จำนวน 300 ต้น มาปลูกบริเวณดังกล่าว เพื่อร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนให้ยังคงอยู่คู่เมืองชลบุรี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด สวยงาม รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างบริษัทและสังคม เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนมุ่งเน้นที่การคิดในระยะยาวให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์ร่วมกันนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ รวมใจกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค