สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา จัดขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้ากิ๋วอ้วงฮุกโจ้ว ในเทศกาลถือศีลกินเจ


วันนี้ (8ต.ต.61) ที่ด้านหน้าสมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีการจัดจัดขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้ากิ๋วอ้วงฮุกโจ้ว โดยมี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการของสมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา และประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมเดินขบวนจำนวนมาก เพื่อไปอัญเชิญองค์ ฮุกโจ้ว องค์ยูไลฮุกโจ้ว องค์กิ๋วอ๊วงฮุกโจ้ว ที่บริเวณสวนสุขภาพ เทศบาลเมืองศรีราชา
ซึ่งในการเดินทางไปอัญเชิญเทพเจ้าในครั้งนี้ก็เพื่อให้องค์เทพเจ้านั้นมาเป็นประธานในการถือศีลกินเจแก่ผู้ที่มีศรัทธามาร่วมถือศีลกินเจในครั้งนี้ ซึ่งเทศกาลถือศีลกินเจในปีนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 18 ตุลาคม โดยทางโรงเจสว่างประทีปศรีราชา ก็จะเปิดโรงทานให้แก่ผู้ถือศีลกินเจได้มาร่วมรับประทานอาหารเจ
ตลอดช่วงเทศกาล

สำหรับผู้ที่ถือศีลกินเจ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า 7 องค์ และพระโพธิสัตว์อีก 2 องค์ และรวมทั้งบูชาดาวนพเคราะห์ และกลุ่มดาวทั้ง 28 กลุ่ม ในวาระเดียวกัน ผู้ที่สมาทานถือศีลกินเจจะพากันสละโลกียวัตร บำเพ็ญศีล ถือตบะข้อมังสวิรัติ บริโภคแต่อาหารผักและผลไม้ ไม่กระทำกิจอันเป็นการเบียดเบียน ก่อความเดือดร้อนแก่สัตว์ทั้งมวลpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค