สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทยจัดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์


วันนี้ (12 ต.ค.61) ที่ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์กิตติคุณ ชัยเวช นุชประยูร รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ เนื่องจากในวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร องค์พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นล้นพ้น โรงพยาบาล จึงได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ ซึ่งภายในงานก็มีพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระหมากรุณาธิคุณที่มีต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โครงการพระราชดำริ
นอกจากนี้ยังมีการบริการตรวจสุขภาพฟัน และให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพฟันเบื้องต้น ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ มะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม มะเร็งตับและมะเร็งต่อมลูกหมาก ให้คำแนะนำเรื่องยา และการตรวจสารสเตอรอยด์ในยาลูกกลอนและครีม การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่อง ln Body Scan 

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมแรงร่วมใจอย่างดียิ่งจากบุคลากรทุกฝ่ายของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการแสดงถึงซึ่งความกตัญญู กตเวทีตา เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีแก่ปวงชนชาวไทย เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค