สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กรมทางหลวง จัดประชุมสอบถามความคิดเห็นประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสุครีบ บางพระ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร


ที่อาคารศรีราชาประชาคมหลังเล็ก นายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสุครีบ บางพระ 

โดยนายเอนก สงสระบุญ วิศวกรงานทาง กล่าวว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสุครีบ นั้น เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดชลบุรี ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณบางแสน-พัทยา และเพิ่มประสิทธิภาพทางแยก จุดกลับรถ รวมทั้งระบบระบายน้ำ 

โครงการดังกล่าวจะเป็นการก่อสร้างยกระดับสะพานข้ามคลอง ที่สามารถใช้ประโยชน์เป็นทางกลับรถได้ และเป็นการบรรเทาปัญหาการติดขัดของจราจร โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญจะทำให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ เป็นการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ในงานศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้การพัฒนาโครงการสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพสังคม ชุมชนในพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการระดมความคิดเห็นร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้พื้นที่ต่อไป 

โดยโครงการดังกล่าวนั้น คาดว่าจะศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2562 จากนั้นจะส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EIA.) พิจารณา โดยจะแล้วเสร็จปลายปี 2562 และในช่วงปี 2563 จะดำเนินการหาผู้รับเหมา และก่อสร้าง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 2 ปีเศษ แล้วเสร็จในปี 2565 นี้ โดยใช้งบในการก่อสร้างครั้งนี้ ประมาณ 273 ล้านบาท 

ด้านนายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ กล่าวว่า โครงการนี้จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ แต่มีความเป็นห่วงกรณีทางเชื่อมและทางแยก ดังนั้นตนได้เสนอขอเพิ่มเติมถนนรูปเกือกม้ายูเทิร์น ใต้สะพานดังกล่าวเพื่อให้เชื่อมกันรองรับชุมชน หรือ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (สภากาชาดไทย) โดยไม่ต้องไปใช้สะพานหลักด้านบน แต่มาใช้สะพานด้านล่างเกือกม้ายูเทิร์น ที่ขอเพิ่มเติม ก็จะทำให้การระบายรถยนต์ของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ทางกรมทางหลวง ได้รับปากและพร้อมจะนำไปพิจารณาต่อไป
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค