สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นายกเมืองพัทยารับหนังสือ RubbishCom แสวงหาความร่วมมือจัดการขยะมูลฝอยในเมืองท่องเที่ยว


นายกเมืองพัทยารับหนังสือ RubbishCom แสวงหาความร่วมมือจัดการขยะมูลฝอยในเมืองท่องเที่ยว ประสาน ผอ.สิ่งแวดล้อม รับลูกต่อแนะนำร่องเกาะล้าน-วอล์กกิ้งสตรีท เป็นตัวอย่างก่อนร่วมกันวางแผนทำงานครอบคลุมทุกมิติด้านความสะอาด

วันนี้ (3 ก.ย.61) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication และนายกิตาติพัฒน์ เกื้อวิจิตร ประธานบริหาร บจก.สแกนดิคูซ ได้ยื่นหนังสือขอทำการสนับสนุนความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอยในเมืองท่องเที่ยวแก่ทางเมืองพัทยา โดยมี พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นผู้รับมอบ และมีนายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา รวมทั้งนายสุธี ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดย น.ส.สุภาดา ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เผยว่าทางองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เป็นองค์กรการกุศลที่แสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและสังคม ทั้งนี้ ทางเมืองพัทยาในปัจจุบันพบว่ายังมีปัญหาเรื่องการจัดการเรื่องดังกล่าวอยู่ จึงอยากเป็นเสมือนตัวช่วยในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้ทุเลาเบาบางลง โดยจะขอเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเมืองพัทยาด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในส่วนที่พอจะช่วยเหลือได้ ทั้งการมอบถุงขยะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เมืองพัทยานำไปมอบให้ชุมชนที่ต้องการ เบื้องต้นจำนวน 135,000 ถุง ต่อ 500 ผู้ประกอบการในทุก 3 เดือน หรือเรื่องปัญหาขยะตกค้างที่สร้างมลพิษทางอากาศให้คนบนเกาะ ซึ่งทางองค์กรก็พร้อมที่จะสนับสนุนตามความต้องการของเมืองพัทยา

ทั้งนี้ น.ส.สุภาดา ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication กล่าวต่อว่าที่ผ่านมาได้หารือกับภาคนักธุรกิจที่มีความเป็นห่วงเรื่องขยะเกาะล้านที่เกรงว่าจะส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวได้ ทางองค์กรจึงได้เสนอความร่วมมือในการฉีดน้ำยาอีเอ็มเพื่อดับกลิ่นขยะไปก่อน ซึ่งก็ได้รับความเห็นดีเห็นงามด้วย และจะได้พูดคุยอีกครั้งเพื่อหาความร่วมมือในการแก้ปัญหากลิ่นขยะเกาะล้านอย่างเป็นรูปธรรมในเร็วๆ นี้ต่อไปด้วยเช่นกัน

โดย พล.ต.ต.อนันต์ นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางองค์กรให้ความสำคัญเรื่องการรณรงค์รักษาความสะอาด ที่ผ่านมาได้เห็นเรื่องการจัดเก็บขยะที่ประเทศไต้หวัน จึงมีแนวคิดในเรื่องของการจัดทำถุงขยะที่มีตราสัญลักษณ์ของเมืองพัทยาแจกจ่ายให้ประชาชนและผู้ประกอบการให้นำขยะใส่ถุงเพื่อง่ายและสะดวกต่อการจัดเก็บ และยิ่งทางองค์กรมีถุงขยะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแล้ว ก็เป็นเรื่องที่ดีหากจะมาเริ่มนำร่องที่วอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้ เพราะเป็นที่รู้จักของทั่วโลก ซึ่งยังมีส่วนงานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถประสานงานติดต่อเรื่องแนวทางความร่วมมือได้กับสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา

ด้าน นายสุธี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เผยว่าการทำงานด้านการจัดการขยะเมืองพัทยาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่จากสภาพความเจริญเติบโตของเมืองท่องเที่ยว ทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างที่เห็น เพราะกระบวนการขั้นตอนของระบบราชการมีกฎมีระเบียบ ถือเป็นเรื่องที่ดีที่มีภาคประชาชนหรือภาคเอกชนมาร่วมกันหาทางแก้ไขเพื่อให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ในส่วนของขยะตกค้างที่เกาะล้านก็เป็นเรื่องที่เมืองพัทยากำลังดำเนินการหาบริษัทมาจัดเก็บและเคลื่อนย้ายขยะจากเกาะมาบนฝั่ง ซึ่งหากมีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในเรื่องของกลิ่นก็จะช่วยลดมลภาวะทางอากาศให้คนบนเกาะล้านได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ทางเมืองพัทยาโดยนายกเมืองพัทยา และสำนักสิ่งแวดล้อมได้รับหนังสือไว้พิจารณาแล้ว ซึ่งก็เห็นดีด้วย หลังจากนี้ก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการและขั้นตอนของระบบราชการที่ต้องร่างหนังสือความร่วมมือเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ซึ่งคาดว่าเร็ววันนี้จะแล้วเสร็จและจะสามารถสร้างความร่วมมือต่อกันใน 2 ประเด็นข้างต้น คือ เรื่องการมอบถุงขยะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เมืองพัทยา และเรื่องกำจัดกลิ่นขยะบนเกาะล้านเป็นการแก้ไขในเบื้องต้นต่อไป และในอนาคตอันใกล้จะได้ร่วมกันวางแผนทำงานด้านความสะอาดในเมืองพัทยาอย่างครอบคลุมทุกมิติต่อไปด้วย