สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทลฉ. จัดกิจกรรมสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)


วันนี้ (14 ก.ย.) ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยมี ผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งระยอง, ชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัดการสัมมนานี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อท่าเรือแหลมฉบัง รักษาความสัมพันธ์อันดี และแสดงความขอบคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่าเรือแหลมฉบัง หน่วยงานราชการ หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังอย่างยั่งยืน 

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นอีกมิติหนึ่งของท่าเรือแหลมฉบัง ที่จะแสดงให้เห็นถึง "ความจำเป็น" และ "โอกาส" จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะประตูการค้าหลักของประเทศ เปิดเศรษฐกิจไทยสู่ตลาดโลก มีบทบาทสำคัญ ในการสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางน้ำ เป็นฐานเชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายรัฐบาล 

ด้วยบทบาทสำคัญดังกล่าว ในปี 2561 นี้ ท่าเรือแหลมฉบังจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนประเทศไทย ก้าวสู่การแข่งขันกับท่าเรือระดับสากล และยังมีโครงการสำคัญ ที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตู้สินค้าในอนาคต ซึ่งก็ต้องได้ความรับร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันผลักดันโครงการสำคัญ ให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยเป็นสำคัญ
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค