สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ.ชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี


วันนี้ (7 ก.ย.61) เวลา ที่โรงเรียนบ้านหนองขยาด ตำบลหนองขยาด      อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน      ในพิธีเปิดโครงการ อบจ.ชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน       ความคิดเห็นและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในพื้นที่ รับทราบปัญหาความเดือดร้อน   ของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยการมอบถุงยังชีพ 616 ราย แว่นตา 83 ราย ไม้เท้าค้ำยัน 68 ราย พันธุ์พืช-พันธุ์ปลา รวมทั้งยังมีหน่วยงานต่างๆมาให้บริการฟรีแก่ประชาชน เช่น     หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจโรค ตรวจสายตา ทำฟัน บริการตัดผม ชาย-หญิง ฟรี และสินค้า OTOP           อีกมากมาย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 36 หน่วยงาน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อนเริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของฝ่ายการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี มาบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการจัดโครงการ อบจ.ชลบุรี  ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ วัดสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค