สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สมิติเวชศรีราชา จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ใส่ใจ ล้างมือ


วันนี้ (12 ก.ย.61) ที่บริเวณชั้น 1 อาคาร C โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่ พยาบาล พนักงานโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลอดเชื้อปลอดภัยใส่ใจล้างมือโดยมี รศ.นพ. อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ พนักงานและผู้รับบริการ ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในโรงพยาบาล ด้วยการล้างมือ ที่ถูกต้องทุกขั้นตอนมีการแสดงบอร์ดความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยา โรคที่ติดต่อทางการสัมผัสและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ช่วยลดอัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยในโรงพยาบาล “เพราะมือ.. เป็นอวัยวะที่สัมผัสสิ่งต่างๆ รอบตัว มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคและเป็นตัวกลางในการแพร่เชื้อโรคได้โดยคาดไม่ถึง” องค์กรอนามัยโลก ให้ความสำคัญและกำหนดให้เป็นเป้าหมายในการรักษาพยาบาลที่ปลอดภัย รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นนโยบายสำคัญ เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลให้อาการป่วยทรุดลง ใช้เวลาในการรักษาพยาบาลนานขึ้น เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น และหากเชื้อโรครุนแรงจนเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต ผู้ป่วยมีอันตรายถึงชีวิตสูงขึ้นอีกด้วย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค