สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบต. เกาะลอยบางหัก จัดโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์


วันนี้ (12 ก.ย.) นายวินัย แก้วตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องสำคัญของชาติสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และประชาชนชาวตำบลเกาะลอยและบางหัก นำความรู้ ความเข้าใจ และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอีกด้วย 

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวกาญจนา คุณสมบัติ ครูจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาบรรยายพิเศษในเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อให้ประชาชนชาวเกาะลอยและบางหัก ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย 

นอกจานี้ นายวินัย แก้วตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และประชาชนชาวตำบลเกาะลอยและบางหัก ลงพื้นที่ความสะอาดคูคลอง เพื่อฟืนฟูสภาพน้ำให้สะอาด โดยการเก็บผักตบชบาและเศษขยะออก ให้เป็นแหล่งน้ำสะอาดขึ้นอีกด้วย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค