สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดงานวันราชมงคลตะวันออกน้อมเกล้า


วันนี้ (14 ก.ย.) ที่หอประชุมมังคลอุบล รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธี งานวันราชมงคลตะวันออกน้อมเกล้า  กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวราชสดุดี มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมองค์กร ของมหาวิทยาลัยฯ งานวันราชมงคลน้อมเกล้า  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีพัฒนาการแห่งการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การเป็น “วิทยาลัย” สู่การเป็น “มหาวิทยาลัย”  จากปี พ.ศ.2531 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อนักเรียนอาชีวศึกษา เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีความหมายว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2531 ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ถือเอาวันที่ 15 กันยายนของทุกปีเป็น   “วันราชมงคล” 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ได้มีพระราชทานพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยให้รวมหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง    โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็น ๑ ใน ๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปรับเปลี่ยนสถานภาพ และยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นโดยรวมหน่วยงานในเขตพื้นที่บางพระ เขตพื้นที่อุเทนถวาย เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ และเขตพื้นที่จันทบุรี   

ในปีนี้เป็นการจัดงานครบรอบปีที่ 30 ของความเป็นราชมงคล การจัดงานนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสรรสร้างกิจกรรมที่มีคุณค่าทางจิตใจแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค