สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น เยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฯ


นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) พร้อมด้วยนายนายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอพานทอง นายวินัย คุ้มครอง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า คณะผู้บริหาร และคณะครู นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ให้การต้อนรับ มิสเตอร์ ฮิเดกิ นิวะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น พร้อมคณะที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ได้เริ่มจัดการเรียนการสอน KOSEN แผนวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2561 โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 20 คน ปฏิบัติการสอนโดยครูและอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ พร้อมทั้งห้องปฏิบัติการ KOSEN โดยทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) มีความประสงค์อยากให้ทางสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่น ช่วยพิจารณาและอนุเคราะห์ให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกงาน เพื่อฝึกปฏิบัติอันก่อให้เกิดทักษะ ความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้นักเรียนได้นำความรู้นั้นไปปฏิบัติได้จริงในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (ด๊อกเตอร์ ซูโตหมี มัตซูโมโตะ) ได้ให้ความช่วยเหลือ และแนะนำมาโดยตลอด
สำหรับการเยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นในวันนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำ และหาแนวทางร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน KOSEN ต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค