สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ม.ล.ปนัดดา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนสถานพินิจ พร้อมบรรยายพิเศษตามรอยพ่อ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเป็นครูบรรยายพิเศษแก่ลูกหลานเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งบังคับบัญชากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยได้รับมอบหมายให้ตรวจเยี่ยมศูนย์และสถานพินิจมาได้ประมาณ 30 แห่ง ซึ่งมีตัวชี้วัดประเมินผลว่า เมื่อลูกหลานเยาวชนได้พ้นไปจากสถานพินิจ หรือศูนย์ฝึกอบรมแล้ว ไม่อยากให้เด็กกลับมาอีก ปัญหาทุกอย่างต้องได้รับการแก้ไข กลับเนื้อกลับตัว เป็นคนใหม่ มีการปรับปรุงการให้ความรู้ ในวิชาต่างๆโดยเฉพาะคุณธรรม จริยธรรม และก็สังคมศึกษา อย่างเช่นวันนี้มาพูดเรื่องตามรอยพ่อ อยากให้ลูกๆหลานๆทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อออกไปแล้วได้มีสัมมาชีพในการเลี้ยงดูตนเองได้ โดยในวันนี้ เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ อยากให้ลูกหลานได้เห็นว่าประวัติศาสตร์ การเรียนรู้นั้นทำให้เรารักชาติเป็น อยากให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ของบรรพชนของลูกหลานไทย ตราบจนทุกวันนี้ ได้เสียสละ สร้างคุณงามความดี ไว้ให้กับประเทศไทยของเรามากมาย นานับปการอยากให้ลูกหลานช่วยกันสืบสาน แล้วก็มองดูท่านเป็นแบบอย่างของการเสียสละ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอให้ทุกคนเป็นคนดีของประเทศและเป็นผู้นำทางสังคมที่ดีให้ได้ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นอนาคตที่ดีของชาติ อย่าให้ใครมาชี้นำไปในทางที่ไม่ดี และหวังอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกคนจะไม่หวนกลับมาที่ศูนย์ฝึกอีก และออกไปมีอาชีพที่สุจริต เป็นความหวังของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ หากบ้านเมืองมีแต่ผู้ที่กระทำความผิดแล้ว ประเทศชาติจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงและมีความสงบสุขตามที่บรรพบุรุษรักษาไว้ได้อย่างไรpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค