สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


ที่พื้นที่ป่าชายเลน บริเวณข้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จัดโดยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสด็จทรงงานด้านการอนุรักษ์มาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นการรักษาระบบนิเวศป่าชายเลนและสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลในพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์ โครงการฯมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการจำนวน 800 คน