สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 บางพระร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี


วันนี้ (9 ส.ค.61) ที่พื้นที่ป่าชายเลน กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จัหวัดชลบุรี พลเรือตรี เชาวลิต จาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองวิทยาการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม การปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งปัจจุบันโลก กำลังประสบภัยจากภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โลกร้อน อันเนื่องจากประชากรโลก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างขาดความระมัดระวัง อีกทั้งความเจริญทางเทคโนโลยี และสังคม ทำให้พื้นที่ป่าธรรมชาติลดลง เนื่องมาจากการบุกรุกของมนุษย์เอง จากสาเหตุดังกล่าว ประชากรโลก ควรอย่างยิ่งที่จะมีจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากท้องถิ่นของตนเอง และต่อยอดไปในอนาคต ในส่วนเขตตำบลบางพระ ตกในภาวะมีเนื้อที่ป่าชายเลนลดลง ซึ่งป่าชายเลนยังเป็นระบบนิเวศน์ที่สำคัญของสัตว์น้ำทะเล เป็นทั้งแหล่งที่อยู่อาศัย อนุบาลสัตว์ สามารถป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และสัตว์เล็กใหญ่ สามารถหลบคลื่นลมทะเลได้ ปัจจัยต่างๆ จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา โดยได้รับความร่วมมือจากทหาร กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กองทัพเรือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนจากหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน คณะครู นักเรียน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเขตตำบลบางพระ ร่วมกันปลูกป่าโกงกาง บนพื้นที่ป่าชายเลนพื้นสุดท้าย ที่เหลือในเขตบางพระ พร้อมเดินชม ความอุดมสมบูรณ์ ภายในศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ไว้ให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค