สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาทำพิธีย้ายแท่นบูชา และอัญเชิญรูปหล่อท่านเจ้าคุณ เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ขึ้นบนตัวอาคารเทศบาล


ที่สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และชาวชุมชน ร่วมพิธี การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ เคลื่อนย้ายแท่นบูชาประดิษฐาน อัญเชิญ องค์รูปหล่อ ท่านเจ้าคุณ เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ฯ เดิม ที่แท่นประดิษฐาน ตั้งอยู่บริเวณ ลานด้านล่างของ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา เคลื่อนย้าย ขึ้นมา ไว้ บริเวณหน้ามุข ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา โดยรูปหล่อเดิมเป็นทองเหลืองสัมริดรมดำ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายมาใหม่ ได้นำองค์รูปหล่อมาลงน้ำยาและปิดทองอย่างสวยงาม ให้อย่างสมพระเกียรติ สวยงาม น่าเลื่อมใส เป็นที่สักการะบูชา ของชาวศรีราชา สร้างความเป็นสิริมงคล และ เป็นสิ่ง ที่ยึดเหนียวจิตใจ ให้อยู่คู่กับ ลูกหลานชาวศรีราชา ตลอดไป