สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทลฉ.จัดกิจกรรม แหลมฉบัง Big Cleaning ภายใต้โครงการท่าเรือสีเขียว


ท่าเรือแหลมฉบัง จัดกิจกรรม แหลมฉบัง Big Cleaning ภายใต้โครงการท่าเรือสีเขียว (Green Port) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 

วันนี้ (20 ก.ค.61) ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการจัดงานกิจกรรมโครงการท่าเรือแหลมฉบัง Big Cleaning ภายใต้โครงการท่าเรือสีเขียว (Green Port) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมกว่า 200 คน บริเวณลานอเนกประสงค์ กลางทุ่ง 70 ไร่ ท่าเรือแหลมฉบัง 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีพิธีประกาศเจตนารมณ์กล่าวคำปฏิญาณกิจกรรม โครงการ Big Cleaning ภายใต้โครงการท่าเรือสีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ คือ 1.จะรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นปฏิบัติบูชา ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.จะดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3.จะปลูกฝัง ความรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าสืบไป โดยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณ 

นอกจากนี้ทางคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ร่วมงานทั้งหมดได้ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งถือเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จำนวน 66 ต้น ณ พิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ ท่าเรือแหลมฉบัง และร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning ที่มีการเก็บขยะ กำจัดวัชพืช และขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณรอบลานจอดรถส่วนกลาง (ลานกลางทุ่ง) อีกด้วย

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค