สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชา จัดโครงการรณรงค์อบรมให้ความรู้การจัดการน้ำเสียแก่ผู้นำชุมชน


ที่ห้องประชุมชั้น 3 เมืองศรีราชา นายปรีชา  เรืองอร่าม รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์อบรมให้ความรู้การจัดการน้ำเสียแก่ผู้นำชุมชน โดยมีคณะกรรมชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม  สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองศรีราชาได้มอบหมายภารกิจ ให้แก่องค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เข้ามาดูแลปรับปรุงและฟื่นฟู รวมถึงบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองศรีราชากำหนดระยะเวลา 15 ปี  ประกอบกับปัจจุบันปัญหามลพิษทางน้ำเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ระบบบำบัดเสียของเทศบาลเมืองมีประสิทธิภาพสูงสุด เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและเยาวชน เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการน้ำเสียต่อไปอีกด้วย สอนการทำถังดักไขมันที่ใช้ในครัวเรือน เพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสียที่จะทิ้งออกมาในเบื้องต้นก่อน โดยนายศิริเกียรติ เกษะศิริ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาศรีราชา กล่าวว่า ในขณะนี้โรงบำบัดน้ำเสียจะทำการบำบัดน้ำเสียที่เข้ามาประมาณ 11,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งโรงบำบัดยังสามารถรับได้ถึง 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยในพื้นที่ศรีราชายังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้วางท่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเร่งดำเนินการวางให้ครบทุกจุดต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค