สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดได้จัดพิธีไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
นายพจน์ สิชณนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ มีแนวทางและวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจน ได้มีโค กระบือ ไว้ใช้แรงงาน และการใช้ปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนสนองพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลลบาทโยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรพอเพียง และเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งโค กระบือ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกรอีกด้วย
สำหรับการไถ่ชีวิตโค กระบือในวันนี้ มีเป้าหมายจำนวน 33 ตัว ให้แก่เกษตรกรจำนวน 33 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรจากอำเภอบ่อทอง จำนวน 23 ราย และเกษตรกรจากอำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 10 ราย โดยทั้งหมดนี้ได้ดำเนินการตามระเบียกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริต่อไป
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การไถ่ชีวิตโค กระบือในวันนี้ ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นอภัยทานชีวิต ทางพุทธสาสนาถือว่าเป็นทานขั้นปรมัตถบารมี คือการให้ชีวิตเป็นทาน การร่วมกันทำบุญใหญ่ในการปล่อยชีวิตโค กระบือ เป็นโอกาสอันดียิ่งอีกทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อีกด้วย
สำหรับไถ่ชีวิตโค กระบือ จำนวน 33 ตัวในวันนี้ เพื่อให้กับเกษตรกรทั้ง 33 ราย ที่ได้รับมอบโค กระบือ เพื่อเป็นการยืมเลี้ยงการผลิตนั้น ถือได้ว่าได้รับสิ่งอันเป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ควรแก่ความภาคภูมิใจที่ได้รับ และหากผู้รับได้เลี้ยงหรือดูแลโค กระบือ เป็นอย่างดี มีความขยันขันแข็ง ประพฤติดี ประพฤติชอบ ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ มีรายได้เพิ่มและมีความสุขความเจริญตลอดไป