สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ.ชลบุรี จัดกิจกรรมทายปริศนาร้อยกรองเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561


วันนี้ (25 ก.ค.61 ) ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทายปริศนาร้อยกรอง (โจ๊กปริศนา) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นถึงสำคัญและส่งเสริมให้คนไทยมีความรักในภาษาไทย และร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่กับคนไทยต่อไป จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย รวมทั้งเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้รักและเห็นคุณค่าความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมทางภาษาไทย และการละเล่นทายโจ๊กปริศนาไว้ให้คงอยู่สืบไป ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันตอบปริศนาร้อยกรอง แบ่งเป็น 32 ทีม ทีมละ 3 คน โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในจังหวัดชลบุรีทุกสังกัดทั้งภาครัฐ เอกชน คณะกรรมการตัดสิน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 140 คน นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบรางวัลและให้โอวาสแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยมีผลการแข่งขันฯดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (อบจ.ชบ.1)และรางวัลการชนะเลิศการอ่านดีเด่น โรงเรียนอนุบาลชลบุรี


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค