สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา มั่นใจอุโมงค์ท่อรับน้ำก่อนลงทะเลมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าของเดิมอย่างแน่นอน


นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้ลงพื้นที่ตรวจการทำงานก่อสร้างจุดรับการระบายน้ำก่อนปล่อยลงสู่ทะเลซึ่งอยู่ในโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตเมือง พร้อมเปิดเผยว่า แต่ก่อนจุดระบายน้ำเป็นเพียงฝายางปิดเปิดและเสื่อมสภาพไปตามาลเวลา และจุดระบายน้ำอันใหม่นี้ ทางกรมโยธาธิการ ได้ออกแบบประตูชั้นนอกเป็นระบบไฮโดรลิคในการปิดเปิด ประตูชั้นในจะมีระบบควบคุมได้ให้น้ำเค็ม และทรายเข้ามาในท่อได้ รวมทั้งเวลาที่รับน้ำมาจากด้านบนเพื่อระบายออกจะมีตระแกรงกั้นเป็นบ่อพักเศษขยะ เพื่อที่จะลงไปเก็บทำความสะอาดได้ง่าย และไม่ไหลลงทะเลซึ่งจะดีกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จากนั้นจึงสูบน้ำจากบ่อพักเพื่อทำการระบายลงสู่ทะเลต่อไป โดยคาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นพร้อมๆกับกับการวางท่อระบายน้ำทั้งระบบที่มาเชื่อต่อเข้า


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค