สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดโครงการอบรมธรรมทายาท


 ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ 126 วัดศรีมหาราชา นายจิร  จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมธรรมทายาท โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา และจริยศึกษาในโรงเรียน ให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาและปฎิบัติธรรมโดยตรง ปลูฝังจิตสำนึกให้มีทัศนคติที่ดี คิดดี พูดดี ทำดี และปลูฝังค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดีงามให้แก่นักเรียน ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาเข้าอบรม จำนวน 158 คน คณะครูอาจารย์ 11 คน ซึ่งจะเข้ารับการอบรมเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค