สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมโครงการ งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561


ที่ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี นายแพทย์สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561 ด้วยสภาเภสัชกรรม (ประเทศไทย) กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสำคัญทางวิชาชีพ โดยความร่วมมือจากสมาคมวิชาชีพต่างๆ เพื่อร่วมกันแสดงบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อประชาชนไทย มีการให้ความรู้ คำแนะนำในการใช้ยาและสมุนไพร เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำ ตัดสินใจ คัดกรอง ส่งต่อ และรักษา ป้องกันโรคพื้นฐานด้วยการใช้ยา และไม่ใช้ยาให้แก่ประชาชน กรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้ยาและสมุนไพร ต้องทำให้ประชาชนได้รับยาและสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และสมเหตุผล ซึ่งปีนี้กำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ภายใต้คำขวัญ ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผล ยุค 4.0 ... ปรึกษาเภสัชกร โดยโครงการ จะจัดระหว่างวันพุธที่ 27 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม นิทรรศการให้ความรู้เรื่องยาและสมุนไพร  ตรวจหาสารสเตียรอยด์จากยาสมุนไพรหรือเครื่องสำอาง สาธิตการทำยาดมสมุนไพร ให้คำปรึกษาด้านยาและกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เป็นต้น

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค