สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จัดงานวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561


ที่ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายเอกชัย สาโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการผู้อำนวยการ เป็นประธานจัดงานวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี โดยเป็นวันคล้ายวันเกิดของสุนทรโวหาร สุนทรภู่ เจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวัง ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และของโลก การจัดงานวันสุนทรภู่ขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของท่านสุนทรภู่ ให้นักเรียนได้เกิดทักษะด้านภาษาไทย นักเรียนมีความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย ให้นักเรียนได้ทราบถึงผลงานและชีวประวัติของท่านสุนทรภู่ นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันการเขียนเรียงความต่อต้านยาเสพ ติด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และได้มีตัวแทนนักเรียนอ่านทำนองเสนาะบทรำลึกท่านบรมครูสุนทรภู่ อ่านบทอาขยานเรื่องพระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน และการแสดงนาฏศิลป์ ชุดระบำเงือก และการแสดงเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ให้กับผู้ร่วมงานได้ รับฟังและรับชม เพื่อเป็นการรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่กวีเอก
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค