สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรี จัดงานสามัคคีไหว้หัวหมูเสริมสิริมงคล


วันนี้ (9 พ.ค.61) นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุกร ร่วมพิธีผู้ไหว้หัวหมูเพื่อเสริมสิริมงคล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดชลบุรี และสมาคมชมรมผู้เลี้ยงสุกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้ถือฤกษ์วารดิถีศรีศุภมงคลตามวันก่อตั้งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ จัดงานพิธีไหว้ครูพร้อมกันทั่วประเทศไทย โดยใช้ชื่องานว่า “สามัคคีไหว้หัวหมูเสริมสิริมงคล” 

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการไหว้หัวหมูใน 6 ภูมิภาคจำนวน 4,247 หัวหมู ประกอบด้วยภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี ศาลากลาง จำนวน 1,198 หัว ภาคเหนือที่จังหวัดลำพูน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 499 หัว ภาคตะวันออกเฉียง เหนือที่จังหวัดนครราชสีมา อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จำนวน 402 หัว ภาคกลางที่จังหวัดสระบุรี บริเวณศาลหลักเมือง จำนวน 400 หัว ภาคตะวันตกที่จังหวัดราชบุรี บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอโพธาราม จำนวน1,189 หัว ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา หาดใหญ่ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) จำนวน 559 หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำลังใจและเสริมความเป็นสิริมงคลในอาชีพ เพราะช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เกิดวิกฤตราคา ผู้เลี้ยงสุกรขาดทุนเลิกกิจการไปกว่าร้อยละ 20 จึงจัดพิธีไหว้หัวหมูเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ เนื่องจากรัฐบาลไทยถูกกดดันหนักจากผู้เลี้ยงสุกรของสหรัฐที่เป็นเกษตรปศุสัตว์หัวหอกในการนำพาเศรษฐกิจต่อเนื่องของสหรัฐผ่านการค้าโลกแบบล้างผลาญ ผ่านรัฐต่อรัฐ จึงต้องการเป็นกำลังใจให้รัฐบาลไทยในการปกป้องอาชีพการเลี้ยงสุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยง เพราะปัจจุบันสุกรไทยมีการผลิตจำนวนมาก คุณภาพสูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างความรักความสามัคคี กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและเกษตรกรรมต่างๆ ในทุกแขนง 

นอกจากนี้ การจัดพิธีไหว้หัวหมูเพื่อความเป็นสิริมงคลทั่วไทย 6 ภาค ในครั้งนี้ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร และการประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาหารโปรตีนจากสุกรของไทยแล้ว เกษตรกรประสงค์ให้รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคเกษตรปศุสัตว์ไทย ความเป็นอยู่ของสังคมไทย ตลอดจนอาชีพการเกษตรไทย ที่เป็นสัมมาชีพของคนไทยกว่า 25% ที่ทุกภาคส่วนของไทย ทั้งรัฐบาลไทย และเอกชนไทยต้องร่วมกันพัฒนาผลักดัน และปกป้องอาชีพ เพื่อเป็นเสาหลักเศรษฐกิจคู่กับประเทศไทย ให้เป็นอาชีพตกทอดต่อไปยังรุ่นลูก รุ่นหลาน จึงขอให้รัฐบาลไทยร่วมสนับสนุนและพัฒนาให้มั่นคง ยั่งยืนสืบไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค