สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้มคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ลงพื้นที่แผนกอนุบาลเฝ้าระวังโรคติดต่อ


ที่แผนกอนุบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  นายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  พร้อมด้วย นางรัจนา รัตนวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียน เนื่องจากเป็นช่วงเปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษา 2561 โดยได้เข้าดูการเรียนการสอนของครู ในแต่ละระดับชั้น ตรวจสอบอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องใช้ เช่น เเก้วน้ำ ที่นอน กระเป๋า  เป็นต้น พร้อมตรวจสอบห้องน้ำ โรงอาหาร ภาชนะใส่อาหากลางวัน และ ตรวจนมที่จะให้เด็กดื่มในช่วงกลางวัน อีกด้วย เพื่อความสะอาดปลอดภัย ของเด็กนักเรียน  และเพื่อป้องกันโรคระบาด เช่น โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจาระร่วง เป็นต้น โดยเน้นย้ำให้ครูผู้สอนปลูกฝังเด็กเรื่องการกินร้อน ช้อน กลาง และล้างมือ รวมถึงเฝ้าระวังและสังเกตุอาการผิดปกติของเด็กหากพบต้องแยกเด็กออกและหยุดเรียนไปพบแพทย์ เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดขึ้น    
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค