สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน สับปะรดศรีราชา


นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิต สับปะรดศรีราชา จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมการส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิต สัปปะรดศรีราชา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตสับปะรดผลสด โดยรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้รสชาติดีขึ้น จัดเทศกาล สับปะรดศรีราชา ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา และพัทยา ขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หอการค้าจังหวัดชลบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นิคมอุตสาหกรรม สถานประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม สมาคมร้าอาหาร สถานศึกษา สถานพยาบาล เรือนจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับซื้อสับปะรดผลสด ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ของสับปรด และเสนอดครงการเกี่ยวกับสับปะรถศรีราชา เป็นทางเลือกในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนต่อไป 

และในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด และราคา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บรรยายสรุปในการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดโรงงานที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2561 ต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค