สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นายกบางพระลงพื้นที่สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบางพระ พร้อมเตรียมแผนสร้างสนามฟุตบอล 7 คน และสนามกีฬายิงหนังสติ๊กชุมชน แบบ มาตรฐาน


นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ พร้อมนายจงรัก สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ และ หัวหน้ากองการศึกษา ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ความพร้อม ของสนามกีฬาเทศบาลตำบลบางพระ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ระบบ ดูแลรักษาพื้นผิวสนามกีฬา สนามหญ้า ให้อยู่ในสนามพร้อม หลังจากที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลบางพระเปิดให้บริการประชาชน มาใช้เป็นที่ออกกำลังกาย ของประชาชน หรือจัดการแข่งขัน กีฬามวลชนสัมพันธ์ กีฬาของหน่วยงาน และองค์กร พร้อม เตรียมแผนโครงการ นำพื้นที่ ที่ยังรกร้าง บางส่วน ภายในสนามกีฬา สร้างสนามกีฬายิงหนังสติ้ก ชุมชน เดิมที่ตั้งอยู่ภายในที่ทำการชุมชน หมู่ที่ 2 มาไว้ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลบางพระแทน เพื่อเป็นการเผยแพร่กีฬาพื้นบ้านให้แพร่หลาย และสร้างมาตรฐานให้กลายเป็นกีฬาสากล ที่ทุกคนยอมรับ อีกทั้ง แผนการทำสนามฟุตบอล 7 คน และสนามอบอุ่นร่างกาย รองรับการแข่งขันกีฬา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ต่อไป