สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ มอบเงินรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสีกลุ่ม ปตท. และเงินสมทุบเพิ่มเติมของกลุ่มไทยออยล์ 1 ล้านบาท


กลุ่มไทยออยล์ มอบเงินรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสีกลุ่ม ปตท. และเงินสมทุบเพิ่มเติมของกลุ่มไทยออยล์ 1 ล้านบาท ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ บางละมุง พร้อมนำสื่อเข้าร่วมมอบอาหารว่างให้แก่ผู้พิการเพื่อเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใจบุญได้มาร่วมบริจาคและสนับสนุน 

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้จากการแข่งขันกีฬาสีกลุ่ม ปตท. และเงินสมทุบเพิ่มเติมของกลุ่มไทยออยล์ เป็นจำนวนเงินรวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิดของการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ คือ “Good and Great Win All ” โดยมุ่งเน้นการรวมพลังความรู้ความสามารถของพนักงานควบคู่กับการสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานระหว่างหน่วยงานในของ ปตท. โดยมีการนับคะแนน จากการแข่งขันเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคสู่มูลนิธิต่างๆ โดยในครั้งนี้ ได้เลือกที่จะมอบเงินรางวัลทั้งหมด พร้อมทั้งเงินอีกส่วนหนึ่งที่ทางกลุ่มไทยออยล์ ได้ร่วมสมทบไปด้วย ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ โดยมีคุณจิตรา เตมีย์ศรีสุข ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์เป็นผู้รับมอบ 

โดยเมื่อวานนี้ (13 พ.ค. 2561) นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ได้นำคณะสื่อมวลชนกว่า 30 คน นำโดยนายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จ.ชลบุรี เดินทางร่วมกับไทยออยล์ เพื่อเยี่ยมชมและร่วมมอบอาหารว่างให้แก่ผู้พิการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ บางละมุง เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใจบุญได้ไปร่วมสนับสนุนในการพัฒนาและร่วมแบ่งปั่นให้กับผู้พิการในสถานสงเคราะห์แห่งนี้ต่อไปอย่างยั่งยืน 

คุณจิตรา เตมีย์ศรีสุข ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เผยว่า ทางสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ขอขอบคุณทางกลุ่มไทยออยล์ ที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นของสถานคุ้มครองและให้การช่วยเหลือมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้ไว้ในการดูแลคนพิการ อีกทั้งยังได้มาจัดกิจกรรม สร้างความสนุกสนานให้กับพวกเราอีกด้วย 

ด้าน นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ กล่าวว่า การเดินทางพาสื่อมวลชนมาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ บางละมุง ในวันนี้ เกิดจากการที่ ปตท.ได้จัดกีฬาสีในกลุ่ม ปตท. โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ให้บริษัทในกลุ่ม ปตท.ได้มีการแข่งขันกีฬาสีร่วมกันเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน โดยมีรางวัลเป็นเงินสด เพื่อให้บริษัทต่างๆ ที่ได้รับรางวัลนำไปทำประโยชน์ด้านต่างๆ
“กลุ่มไทยออยล์ ที่ได้รับรางวัลเงินสดจำนวนนี้มาจึงได้นำเงินส่วนนั้นมาทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยการนำมาพัฒนาในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร” 

นายเลอเลิศ กล่าวต่อว่า ไทยออยล์ ซึ่งได้รับเงินรางวัลส่วนนี้มาส่วนหนึ่งจึงได้มีการสมทบให้ครบ 1 ล้านบาท แล้วนำมามอบให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ บางละมุง  โดย CEO ของบริษัทได้ไปมอบเมื่อเร็วๆ นี้ 

โอกาสนี้ ทางไทยออยล์ จึงได้ร่วมกับสื่อมวลชนเดินทางมาดูและมอบอาหารว่างให้แก่ผู้พิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ บางละมุง แห่งนี้ เพื่อร่วมเป็นสื่อกลางในการร่วมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใจบุญได้มาร่วมบริจาคและสนับสนุน เพื่อนำไปพัฒนาสถานสงเคราะห์แห่งนี้ให้มีมาตรฐานที่ดีเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ยั่งยืนต่อไป “นายเลอเลิศ กล่าว”

สำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เป็นหน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งให้การสงเคราะห์บุคคลพิการหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีญาติหรือผู้ใดให้ความอุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย มีการดำเนินการคุ้มครอง ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีที่พักอาศัยสำหรับคนพิการทั้งหมด 11 อาคาร  และมีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลทุกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง  และปัจจุบันมีผู้พักอาศัยและอยู่ในความดูแลจำนวนรวม 404 คน อายุตั้งแต่ 18 ปี จนถึง 90 ปี


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค