สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรมการ การแข่งขันส้มตำลีลา ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย


ที่ลานอเนกประสงค์  หน้าอาคารสรรพวิชญ์บริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันส้มตำลีลา เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งมีทีมของนักศึกษาแต่ละคณะ และจากโรงเรียน และชุมชน เข้าร่วมการแข่งกันจำนวน 13 ทีม โดยการแข่งขันใช้เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงส้มตำ เพลงในพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเพลงประกอบอีก 2 เพลง ในการประกวดแข่งขัน   โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินในการแข่งขันครั้งนี้    3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิริ   สยมภาค รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นายญาธิปกร     ธีระภัทรพลชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ  และนายวิวิสน์  ยวงสวัสดิ์      ครูสอนรำไทย   ซึ่งการแข่งขันมีเกณฑ์ตัดสินการให้คะแนน จากรสชาติ สีสันของอาหาร ลีลาประกอบเพลง การแต่งกายสวยงาม สุขอนามัยและความสะอาด และการนำเสนอ ซึ่งแต่ละทีมก็ออกลีลาการแข่งขันกันอย่าสุดฝีมือ สร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับกองเชียร์เป็นอย่างมาก  โดยผลการแข่งขันมีดังนี้   1. รางวัลชนะเลิศ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รับเกียรติบัตรพร้อมเงินสด  3,000 บาท   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   สาขาประมง รับเกียรติบัตรพร้อมเงินสด     2,000 บาท  และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมรับเกียรติบัตรพร้อมเงินสด    1,000 บาท


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค