สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมระดับจังหวัด ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนช์ โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) กำหนดการประชุมการเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 และการประชุมทางไกลโดยวีดีทัศน์ (VTC) ณ ห้องประชุมยุทธนาธิการ ชั้น2 ศาลาว่าการกระทรวงหลาโหม โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม./รมว.กท/ผอ.ศมบ. เป็นประธานการประชุมโดยในที่ประชุมได้ให้จังหวัดทุกจังหวัดนำเสนอ จังหวัดละ 5 นาที 
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 27 หลัก และจุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11 17 เมษายน 2561 เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย ในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ พ.ศ.2550 ตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยว ด้านการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าว

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค