สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

รพ.พญาไท ศรีราชา จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ วันสงกรานต์


โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ แขกผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย  เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต  และเป็นการน้อมระลึกถึงพระคุณที่มอบให้กันตลอดมา

วันนี้ (10 เม.ย. 61) นพ.ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เป็นประธานในพิธีกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ หรือแขกผู้ใหญ่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ณ  OPD ชั้น 1 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรม สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย และเป็นการน้อมระลึกถึงพระคุณที่มอบให้กันตลอดมา 

นพ.ชาญชัย ผู้อำนวยการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุหรือแขกผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจกับทางโรงพยาบาลมาโดยตลอด และวันนี้เป็นวันดีทางโรงพยาบาลจึงได้กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ หรือแขกผู้ใหญ่ของทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้สูงอายุ และรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความสัมพันธ์อันดี ทั้งยังเป็นการส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยเรา 

สำหรับ ประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย  เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความเคารพนพนอบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ที่เคารพ หรือผู้มีพระคุณ ถึงความกตัญญูกตเวที และเป็นการขอขมาลาโทษผู้ใหญ่ที่เราอาจจะเคยล่วงเกินไปบ้าง ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม และยังเป็นการขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยเราในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ให้สืบต่อไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค