สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นิคมฯ แหลมฉบัง จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในงานเทศกาลสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561


นิคมฯ แหลมฉบัง จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในงานเทศกาลสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี  2561 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ และชุมชน  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก สร้างความประทับใจแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ 

วันนี้ (5 เม.ย.61) นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และกิกรรมตรวจสุขภาพ ในงานเทศกาลสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยมีนายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 

ตามมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ที่ได้มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวหันมาดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น 

นายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กล่าวว่า ทางสำนักงานฯ ร่วมกับสถานประกอบการในนิคมฯ โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง ส่วนราชการและภาคเอกชนโดยรอบนิคมฯ รวม 10 ชุมชน ได้จัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้เข้ารวมงาน 

นอกจากนั้น ได้มอบยาสามัญประจำบ้าน ของใช้ในครัวเรือน และของที่ระลึก ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดย รอบ  10 ชุมชนจำนวน 100 คน พร้อมให้โอกาสผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ เปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุออกมาเต้นและรำวงอย่างมีพลัง พร้อมร่วมรับประทานอาหาร สร้างความประทับใจแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ 

อนึ่ง..ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งคนไทยได้อนุรักษ์และสืบทอดกันมาเพื่อให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูกตเวที แก่ผู้ใหญ่ที่เรานับถือ ได้แก่ ปู่ ย่า ตายาย บิดา-มารดา ซึ่งเทศกาลวันสงกรานต์ ถือว่าเป็นวันครอบครัวของคนไทย คนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ หรือคนที่ทำงานต่างถิ่นก็จะกลับบ้าน ไปแสดงความเคารพกราบไหว้ขอพรผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่เรานับถือ ไปทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มอบของขวัญให้ท่าน เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ และรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ซึ่งประเพณีสงกรานต์จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย ที่ไม่สามารถแยกออกจากวิถีชีวิตของคนไทยได้
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค