สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ศปข.2 (ชลบุรี) ประสานความร่วมมือ เชิงประชารัฐ รวมพลังสร้างกระแสความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561


ศปข.2 (ชลบุรี) ประสานความร่วมมือ เชิงประชารัฐ รวมพลังสร้างกระแสความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 สร้างการรับรู้สนองตอบนโบาย "Safety Thailand"

วันนี้ (5เม.ย.61) ที่บริเวณถนนอุโมงค์ต้นไม้อมตะ และลานอเนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ได้มีการประสานความร่วมมือจัดกิจกรรมระหว่างภาครัฐหน่วยงานกระทรวงแรงงาน จ.ชลบุรี/ สนง.การนิคมอมตะนคร และภาคีเครือข่าย ชมรม จป.ภาคตะวันออก/ สมาคมนักบริหารทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร/ สถานประกอบการในนิคมอมตะฯ และ ชมรม จป.จิตอาสาภาคตะวันออก เพื่อร่วมมือกันจัดงานรณรงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ในชื่องานว่า "พี่น้องแรงงาน เดินทางปลอดภัย ไป-กลับ เทศกาลปีใหม่ 2561 "โดยมีกิจกรรมร่วมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ด้วยความห่วงใยแก่ผู้ใช้แรงงานที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมในงานประกอบด้วย 1.การอวยพรเสริมศิริมงคล ตามวิถีไทยแก่แรงงานผู้เดินทางกลับบ้านและผู้ร่วมงานโดยรับการประพรมน้ำมนต์พระพุทธคุณ จากพระสงฆ์จากวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง 2.ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ระบบห้ามล้อ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ความพร้อมของยานพาหนะให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ !ฟรี !!!! โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรีและศูนย์บริการรถยนต์/ จักรยานยนต์ ทุกค่าย 3.รับมอบของที่ระลึก/ อุปกรณ์เครื่องมือช่าง/  ปัจจัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่จำเป็นระหว่างเดินทาง จากสปส.ชลบุรี และ สปก.ต่างๆที่ร่วมงาน 4.การจำหน่ายหมวกนิรภัย ราคา 99 บาท /ประกันภัย 100 บาท สำหรับผู้เดินทางเทศกาลสงกรานต์ จาก คปภ.และทีมงานเครือข่าย 5.กิจกรรม "ส่งน้องกลับบ้านปลอดภัย ด้วยรักและห่วงใย จาก...สถานประกอบกิจการต่างๆ ที่มาร่วมเปิดบูธมากมาย 

ทั้งนี้ พิธีเปิดงานเป็นรูปแบบสื่อถึงการบูรณาการความร่วมมือเชิงประชารัฐ โดยหน่วยงานกระทรวงแรงงาน จ.ชลบุรี ผู้บริหารนิคมอมตะ (นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์) ผอ.การนิคมฯอมตะ นายกสมาคมทรัพยากรบุคคลอมตะ ประธานชมรม จป.ภาคตะวันออก และผู้บริหารระดับสูง (ญี่ปุ่น) จาก สปก.เครือข่าย ร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้ มี สปก.ส่งลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 700 คน กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยความพึงพอใจของทุกฝ่าย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค