สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสะสมคะแนนเพื่อการลงทุน


นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ณ ห้องแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สารต่อโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณราการ Energy Points 2 เปิดโอกาสให้ SMEs ที่พลาดโอกาสจากโครงการแรกและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครางการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โครงการ Energy Points เป็นการสนับสนุนให้ SMEs เริ่มประหยัดพลังงานด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ โดยเริ่มจากผู้บริหารประกาศนโยบายด้านพลังงาน รับทันทีคะแนนที่ 1 (Policy Point) แต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินการด้านพลังงานในองค์กร รับคะแนนที่ 2 (Energy Man Point) จัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงานประจำปี รับคะแนนที่ 3 (Planning Point) และทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติ รับคะแนนที่ 4 (Review Plan Point) ซึ่งในทุกๆ ขั้นตอนมีตัวอย่างแนวทางให้ SME สามารนำไปศึกษาและปรับใช้กับตนเองตามความเหมาะสมได้
สำหรับคะแนน Energy Points สามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน เช่น การอบรมแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน เยี่ยมชมโรงงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำแนะนำ และรับเงินสนับสนุนให้การลงทุนปรับปรุงเพื่อการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 30  ของเงินลงทุน แต่ไม่เกิน 300,000 บาทนิติบุคคล และตอนนี้ได้เริ่มโครงการส่งเสริมการอนรักษ์พลังในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ Energy Points 2 ซึ่งได้มีกำหนดจัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการใน 18 กลุ่มจังหวัด ครอบคลุมทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมีนาคม พฤษภาคม 2561 และในวันนี้ได้จัดที่จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตามนโยบายของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมต่อไป
กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ SME จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองที่สนใจ มาร่วมกันช่วยชาติประหยัดพลังงาน โดยสามารถเริ่มสะสม Energy Points แบบบูรณราการพร้อมกนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.energypoints.info หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยศัพท์ 02-3451252-3 โทรสาร 02-3451258 หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมติดตามชมภาพความสำเร็จของผู้ประกอบการที่เคยร่วมโครงการ Energy Points และความคืบหน้าโครงการของโครงการ Energy Points แบบบูรณาการได้ที่ facebookfanpage Energy Points /Line@energypoints และ youtube Energy Points Channel


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค